Projekt bemutató

A projekt átfogó célja, hogy a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése valósuljon meg. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen projektjével továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézményeket és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét, valamint egy új óvodát létesít a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében.

Tehát az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését biztosító projekt fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a munkába állás, illetve visszatérés és a családok segítése a gyermekek megfelelő elhelyezésének biztosításával.

A projekt célja, hogy összesen 837 db 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely fejlesztésére kerüljön, valamint 100 db újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely jöjjön létre.

Projekt azonosító: TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00003

Megítélt támogatás összege: 686.671.000,- HUF

Óvodai férőhelybővítés - Új Óvoda Építése

Az előző öt évre visszatekintve Sopron város közigazgatási területén hét új óvodai csoport indult. Az öt évvel ezelőtti állapot az óvodákban csoportszintű leterheltség vonatkozásában nem sokban tér el a mai mutatóktól. Óvodáink jelentős része s most is 100%-os leterheltség fölött működik, sok esetben el is éri az önkormányzat által – törvényi felhatalmazás alapján -engedélyezett 120%-ot…

Fejlesztések

Hermann Alice Óvoda

Bánfalvi Óvoda

Trefort Téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvoda

2020 ovoda